Klagemuligheder

​​Hvis du ikke er tilfreds med vores services eller levering, har du forskellige muligheder for at klage. ​I første omgang kan du henvende dig til vores kundeservice på augvarme@augustenborgfjernvarme.dk. Ofte er der nemlig tale om en fejl eller misforståelse, som kan opklares via dialog. ​

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, og din klage handler om din regning eller din måler kan du klage til:

Ankenævnet på Energiområdet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby

Du kan indsende klagen på www.energianke.dk. Det koster 160 kr. at klage til ankenævnet. Du får beløbet tilbage, hvis du får medhold i din klage.

Hvis din klage handler om vores priser eller vilkår, kan du klage til: 

Forsyningstilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby

Du kan indsende klagen på www.forsyningstilsynet.dk

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke deres afgørelse til:

Energiklagenævnet 
Frederiksborggade 15 
1360 København K 
www.ekn.dk