Decentralt kraftvarmeanlæg

Kraftvarmeanlægget på Industrivej 6 

Etablering
Augustenborg Fjernvarmes naturgasfyrede, decentrale kraftvarmeværk er etableret i 1997 på adressen Industrivej 6. Gasmotoren (Caterpillar 3616) blev prøvestartet første gang den 8. december, og efter endt indregulering sat i fuld drift den 23. december 1997.

Gasmotoren
Gasmotoren har 16 cylindre, kører med 1000 omdrejninger pr. minut, og er opbygget efter det miljøvenlige Lean Burn princip. Motoren har en varmeeffekt på 4.9 MW og en eleffekt på 3.85MW. For at opnå disse effekter bruges ca. 865 kubikmeter naturgas i timen.

Anlægget
Til etableringen af Augustenborg kraftvarmeanlæg er anvendt et stort antal forskellige dele og komponenter, de største og mest vitale enheder er hhv.: Gasmotor, Røggas/lyddæmperunit, akkumuleringstank, skorsten og SRO-anlæg. (Styring Regulering og Overvågning) Røggaskøleren nedkøler røgen i to trin, hhv. til 120 grader C og til 60 grader C. Akkumuleringstanken kan indeholde 1500 kubikmeter varmt vand, den har en diameter på 12,0 m, og en højde på 15,0 m. Skorstenens højde er 40 m., den er fremstillet af stål, med en indvendig kerne af syrefast, rustfrit stål.

Varmecentralen på Møllegade 18

Varmecentralen på Møllegade 18 råder over 2 forskellige produktionsanlæg.

Varmecentralens vigtigste funktion er at fungere som reserve for kraftvarmeværket ved driftsforstyrrelser, samt ved nødvendige stop for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget på Industrivej.

1. En varmeforsyningsenhed med oliefyret kedel
2. En varmeforsyningsenhed med gasfyret kedel