Augustenborg Fjernvarme

Historie

I tiden efter anden verdenskrig opstod - især i Danmark- en blomstrende interesse for opvarmning af boliger ved anvendelse af fjernopvarmningsanlæg. Varmen produceres på en varmecentral, hvorfra den i rørledninger føres ud til forbrugerne. Mange fjernvarmeværker blev etableret i 1950’erne og Augustenborg Varmecentral var da heller ingen undtagelse. Værket kan skrive sin brogede - men også succesrige - historie tilbage til 1954/55.

Geografi

Værkets geografiske placering var i mange år i midtbyen. Med byens stigende vækst og dermed det øgede behov for fjernvarme, var rammerne og mulighederne på Møllegade efterhånden udtømte.
Et nyt kraftvarmeværk blev derfor opført i byens østlige ende på Industrivej 6.
Værket har dog stadig kontor- og postadresse i midtbyen på adressen Møllegade 18.
Kraftvarmeværket serviceres fra Møllegade, hvor den gamle central fungerer som reserve.