Samarbejde mellem Augustenborg Fjernvarme Amba og Sønderborg Fjernvarme Amba

18. december 2019

Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme genoptog i foråret dialogen om et udvidet samarbejde. Siden har vi bl.a. i fællesskab gennemført en indledende undersøgelse, som viser det kan være en fordel for forbrugerne i begge selskaber, hvis der etableres en forsyningsledning, som forbinder forsyningsområderne i Sønderborg, Vollerup og Augustenborg, samtidig med at selskaberne lægges sammen til ét fælles selskab. En ledningsforbindelse vil desuden bidrage til en markant CO2 reduktion for de to forsyningsområder som helhed.

Undersøgelserne har betydet, at bestyrelserne i de to selskaber har underskrevet en hensigtserklæring, hvor formålet er at udarbejde et mere detaljeret projekt, som kan danne grundlag for en orientering på selskabernes generalforsamling i foråret 2020.

Forudsat det gode potentiale fra de indledende undersøgelser kan bekræftes, så er det hensigten at bede om generalforsamlingernes opbakning til at gå videre med at udarbejde grundlaget for en egentlig sammenlægning pr. 1. januar 2021, og sideløbende vil man indlevere et projektforslag på en ledningsforbindelse til godkendelse hos kommunen, da det er en afgørende for økonomien i sammenlægningen.

Den endelige beslutning om en eventuel sammenlægning vil alene kunne foretages af selskabernes forbrugere på en generalforsamling, som tidligst vil kunne gennemføres efter sommerferien 2020.

Der er altså stadig en del der skal falde på plads, før man kan sige, en sammenlægning bliver til noget, men med beslutningen i de to bestyrelser om at undersøge mulighederne i detaljer, så får man det korrekte beslutningsgrundlag.