Covid 19 forholdsregler

15. april 2020

I anledning af Corona pandemien, har Augustenborg Fjernvarme taget følgende forholdsregler:

 1. Generalforsamling. Med baggrund i forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer, har vi været nødsaget til at aflyse den ordinære generalforsamling, der skulle have været afholdt den 25. marts 2020.
  Indtil vi har fået afholdt generalforsamling, fortsætter den nuværende bestyrelse arbejdet ud fra det mandat vi fik på generalforsamlingen 2019.
  Augustenborg Fjernvarme følger situationen nøje, der vil blive afholdt generalforsamling når det bliver muligt.
  Indkaldelse vil ske efter vedtægterne. Det vil dog ikke være muligt at opfylde kravet i § 6.2 ” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning”.
 2. Personlig kontakt til Augustenborg Fjernvarmes personale bør undgås. Kontakt kan enten ske telefonisk, via hjemmesiden eller per e-mail,
  Hjemmebesøg skal så vidt muligt undgås. Hvis et besøg er nødvendigt, skal det ske under iagttagelse af de af regeringen foreskrevne sikkerhedsregler, med hensyn til afstand og hygiejne.
  Medarbejderne arbejder så vidt muligt uden personlig kontakt med hinanden. Hvis det ikke kan undgås, sker det under iagttagelse af de af regeringen foreskrevne regler med hensyn til afstand og hygiejne.
  Der er udarbejdet instruktionsmateriale, som muliggør en nøddrift af varmeforsyningen, selv hvis hele personalet skulle blive syge samtidigt.
 3. Nødvendige møder afholdes som telefon- eller videomøder.

Bestyrelsen