Augustenborg slot tilsluttes fjernvarmen

10. december 2020

Augustenborg Slot tilsluttes fjernvarmen

Efter 25 års arbejde, er det endelig lykkedes at lave en aftale om tilslutning af Augustenborg Slot til fjernvarmenettet i Augustenborg.

Arbejdet er allerede påbegyndt med etablering af forsyning fra Ahornvej til Osbækvej.

Fra 4. januar starter gravearbejdet ved det gamle posthus i Storegade, hvor vi skal have udvidet vores ledningsnet for at kunne forsyne "den nye bydel".(Slottet, det gamle hospital, Augustiana og tilhørende bygninger).

Gravearbejdet vil desværre kunne forstyrre trafikken i Storegade og på Palævej i perioder.

Derudover må beboerne i området kunne påregne afbrydelse af varmen i op til en arbejdsdag af gangen.

Inden dette sker, vil skriftlig information tilgå de berørte beboere.

Oplysningerne vil også fremgå af vores hjemmeside (www.augustenborgfjernvarme.dk)