Privatlivspolitik for Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.

 

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af fjernvarme og vi tager din databeskyttelse alvor­ligt.

 

  1. Kontaktoplysninger

Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.                                                                         

Møllegade 18, 6440 Augustenborg                                                                                           

CVR.: 59 28 31 11

Tlf.:  74 47 14 63 

Fax:  74 47 27 30

E-mail: Augvarme@augustenborgfjernvarme.dk

Hjemmeside: http://www.augustenborgfjernvarme.dk/

Kontortid: torsdag kl. 08.00 - 12.00

 

  1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjern­varme og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger for at driftsopti­mere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

 

  1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, email­-adresse og målerdata for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme. Vi bruger dit telefonnum­mer for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere eller underrette om drift pro­blemer.

 

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig.

 

  1. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx IT-selskaber og rådgivere, der står for opkrævning af varme, måler­registrering, fjernvarmenet optimering m.m. Kommer du i restance med betaling af varme, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

 

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået data­behandleraftaler. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndig­hed.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

 

  1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

  1. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.

DOWNLOAD
Privatlivspolitik for Augustenborg Fjernvarme1.pdf