Databehandlingsaktiviteter - personaleadministration

Dataansvarlig:

Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.                                                                         

Møllegade 18, 6440 Augustenborg                                                                                           

CVR.: 59 28 31 11

Tlf.:  74 47 14 63 

Fax:  74 47 27 30

E-mail: Augvarme@augustenborgfjernvarme.dk

Hjemmeside: http://www.augustenborgfjernvarme.dk/

Kontortid: torsdag kl. 08.00 - 12.00

 

 

Formålet med behandlingsaktiviteten er personaleadministration. Der bliver behandlet oplysninger om ansatte, tidligere ansatte, ansøgere og pårørende. Der bliver behandlet almindelige personoplysninger samt helbredsoplysninger, CPR-nummer og oplysninger om strafbare forhold.

De almindelige personoplysninger samt CPR-nummer bliver delt med:

  • Bluegarden der varetager lønadministration
  • Offentlige myndigheder heriblandt SKAT
  • AON forsikringsmægler

Der bliver ikke delt personoplysninger med tredjelande eller internationale organisationer.

 

Relevante oplysninger om tidligere ansatte bliver opbevaret indeværende år + 5 år efter kravene i bogføringsloven.

 

Oplysninger om ansøger opbevares i maksimalt 6 måneder, eller så længe rekrutteringsprocessen pågår, hvorefter den slettes. Eventuel forlængelse sker ved indhentning af skriftligt samtykke.

 

Der er opsat IT-rettigheder der begrænser behandlingen af personoplysninger til personale med relevant tilkomst samt ledelsen. Fysisk materiale opbevares aflåst.

 

DOWNLOAD
Personaleadministration-Aug-Fj1.pdf