Databehandlingsaktiviteter - Forbrugeradministration

Dataansvarlig:

Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.                                                                         

Møllegade 18, 6440 Augustenborg                                                                                           

CVR.: 59 28 31 11

Tlf.:  74 47 14 63 

Fax:  74 47 27 30

E-mail: Augvarme@augustenborgfjernvarme.dk

Hjemmeside: http://www.augustenborgfjernvarme.dk/

Kontortid: torsdag kl. 08.00 - 12.00

 

Formålet med behandlingsaktiviteten er forbrugeradministration samt driftsoptimering. Der bliver behandlet oplysninger om forbrugere. Der bliver behandlet almindelige personoplysninger herunder målerdata.

De almindelige personoplysninger bliver behandlet af:

  • Diehl Metering/KMD der varetager målerdata
  • DFF-EDB der varetager generelle forbrugerdata samt afregninger
  • DFF-EDB der varetager oplysninger om forsyningsnettet

Der bliver ikke delt personoplysninger med tredjelande eller internationale organisationer.

 

Relevante oplysninger om tidligere forbrugere bliver opbevaret indeværende år + 5 år efter kravene i bogføringsloven. Måledata bliver pseudonymiserede og slettes generelt ikke.

 

Der er opsat IT-rettigheder der begrænser behandlingen af personoplysninger til relevant personale. Fysisk materiale opbevares aflåst.

DOWNLOAD
Forbrugeradministration-aug-fj1.pdf