SamtykkeerklæringSamtykke til benyttelse af portrætbillede

Denne samtykkeerklæring vedrører samtykke til at fjernvarmeselskabets kan benytte mit portrætbillede på selskabets hjemmeside.


Jeg giver hermed samtykke til, at Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. kan benytte mit portrætbillede på selskabets hjemmeside. Formålet er, at kunder og samarbejdspartnere kan se hvem medarbejderen er.


 Jeg erklærer, at det afgivne samtykke er afgivet ud fra følgende kriterier:

  • Samtykket er frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt.
  • Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, men ikke nødvendigvis uden konsekvenser for min eventuelle ansættelse.
  • Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved fremsendelse af e-mail til augfjv@augustenborgfjernvarme.dk
     

 Medarbejderens navn og adresse:

 

 

Sted:

Dato:

 


_________________________

Medarbejderens underskrift


Samtykkeerklæringen skal du udfylde, printe og derefter underskrive med kuglepen, inden du scanner/tager et billede af den, uploader den og vedhæfter den i mailen.

DOWNLOAD
Brug af portrætfoto-aug-fj1.pdf