Få tilskud til energiforbedringer i din bolig

 

Du kan spare penge på din varmeregning og samtidigt gøre noget for miljøet ved at nedsætte dit forbrug til opvarmningen af din bolig. Derudover kan du få tilskud til energispareforanstaltninger hos Augustenborg fjernvarme.
Du kan for eksempel forbedre isolation over loft, udskifte vinduer eller hulmursisolere.
Du kan også udføre forbedringer i forbindelse med varmeanlægget, for eksempel udskifte varmvandsbeholderen til en ny og bedre isoleret, få monteret radiatorventiler eller få gennemgået og indreguleret anlægget.
Søg om tilskud til energiforbedringer hos Augustenborg Fjernvarme. Tilskuddet reguleres løbende. Det er i øjeblikket på 300 kr. pr. 1000 kWh energibesparelse pr år.

 

Betingelser for at opnå tilskud til energisparetiltag.

 

 • Du skal lave en aftale med Augustenborg Fjernvarme om tilskud, før du før du indgår en bindende aftale og før du starter på projektet. Det er ok at hente tilbud.
 • Med aftalen "sælger" du retten til at indberette besparelsen til Augustenborg Fjernvarme, som efter færdigmelding og udbetaling af tilskuddet til dig, vil indberette den til Energistyrelsen. Du kan således ikke søge om tilskud den samme besparelse hos et andet energiselskab.
 • Ordningen tager udgangspunkt i Energistyrelsens standardværdikatalog.
 • Udbetaling af tilskud finder sted efter færdigmelding med dokumentation i form af betalte fakturaer, evt. en tro og love erklæring hvis du selv har udført arbejde, som ikke kræver autorisation.
 • Bagatelgrænsen for besparelsesprojekter der ydes tilskud til, er en besparelse på 1000 kWh/år.

Fremgangsmåde.

 

 1. Planlæg dit energispareprojekt, hertil bruger du
  Standardværdikatalog for energibesparelser.
  Her en kort vejledning.
 2. Søg om tilskud hos Augustenborg Fjernvarme.
  Download  aftaleblanket, print den ud, udfyld den og send/aflever den til Augustenborg Fjernvarme, der så vil kontakte dig for et møde med underskrivelse af aftalen.
  Hent aftaleblanket.
  Vejledning i brug af aftaleblanketten.
 3. Når aftalen er underskrevet kan du udfører dit energispareprojekt.
 4. Når projektet er udført aftaler du et møde med Augustenborg Fjernvarme.
  til dette møde medbringer du dokumentation for at arbejdet er udført, i form af betalt faktura samt eventuelt en tro og love erklæring for eget udført arbejde.
  Hent tro og love erklæring.
 5. Augustenborg fjernvarme udbetaler nu dit tilskud og indberetter besparelsen til Energistyrelsen.

Serviceeftersyn.

 

En særlig gruppe indenfor energibesparende foranstaltninger udgør eftersyn. Disse er indført ud fra det faktum, at en stor del af brugerinstallationerne ikke kører optimalt.
Dette skyldes først og fremmest at der sker en forringelse af anlæggene hen over tid, som følge af skred i indreguleringen, men også på grund af slid, snavs og slam.  Resultatet er, stigende tab i systemet med både miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Man regner med, at et sådant serviceeftersyn bør gentages hvert 4. år.

I standardværdikataloget regnes der med 2 typer eftersyn:

 

 • Et "stort serviceeftersyn" indeholder en systematisk gennemgang og justering af kundens brugerinstallation på baggrund af en tjekliste samt en gennemgang af radiatoranlæg og klimaskærm med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for indregulering af anlægget.
 • Et "lille serviceeftersyn indeholder" en systematisk gennemgang og justering af kundens brugerinstallation på baggrund af en tjekliste.

Eftersyn hvert 4. år.
Augustenborg Fjernvarme vil foretage et "lille serviceeftersyn" hvert 4. år. Eftersynene udløser ikke tilskud, til gengæld udføres de uden beregning.

 

 

 

 

 

 
Nyheder
05-09-2018
Ekstraordinær Generalforsamling:
Afholdes onsdag, den 26. september 2018 kl. 19.30 på Møllegade 18 på varmec...
17-01-2017
Pressemeddelelse:
19-10-2015
Klagevejledning:
Ønsker du at klage over Augustenborg Fjernvarme, skal du benytte denne vejl...
Nyhedsoversigt »


Driftsforstyrrelser
Der er ingen driftsforstyrrelser

Driftsoversigt »


Augustenborg Fjernvarme    •   Møllegade 18   •   6440 Augustenborg   •   Tel. 74 47 14 63
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.